okt 02 2010

PERSBERICHT

Published by Mark Rijk at 00:57 under Omroep Zeeland

De naam zegt het al. een persbericht is een bericht waarin een bepaald standpunt of concreet feit in een artikel wordt geschreven aan de pers. Daarin verschillen persberichten niet van elkaar, maar wel qua inhoud.

Ik zie er nogal eens wat langskomen op het werk. De één kort en krachtig, de ander lang en totaal onbegrijpelijk. Vooral de laatstgenoemde is een doorn in het oog. Voor sommige items moet je soms wel eens een persbericht doorploegen waar weinig kaas van te maken is. Dan denk je misschien dat dat dit soort berichten van een nietszeggende organisaties komt, maar dat is niet altijd zo. Vaak komt het van een instelling of bedrijf waarvan je weet dat er een complete pr-afdeling achter zit.

Vorige week kreeg ik een persbericht in m’n handen wat werkelijk alles sloeg. Ach, lees ‘m zelf maar en weet je dat je vanaf nu gewaarschuwd bent. Er is hier altijd nog wel een plekje vrij voor wat entertainment.

VROM beleid beter verankerd

Het Ministerie van VROM werkt aan een set handvatten om in de toekomst voorgenomen beleid beter te verankeren in geborgde charters. In deze set handvatten ­ – ook wel grepen genoemd – moeten criteria en uitgangspunten worden vastgelegd die het mogelijk maken de borging beter te laten aansluiten op de beleidsuitgangspunten.

Uitgangspunt van deze nieuwe werkwijze is om in een vroege fase van beleidsverankering consensus te verkrijgen over de gestelde doelen. Eind 2010 moeten de verschillende handvatten uitontwikkeld zijn.

Verschillende programmatische werkgroepen onderzochten een tweesporenaanpak om een efficiencyslag te maken met betrekking tot beleidsontwikkeling, maar vooral beleids verankering . Dit traject leidde tot een focusgroep Beleidsverankering 2010 . VROM wil op deze wijze af van de vele herhalingsprocessen (VHP’s) en zo een vitale bijdrage leveren aan een efficiëntere Rijksoverheid.

De benodigde beleidsintensiveringen die met de Beleidsverankering 2010 gemoeid zijn worden nauwgezet gemonitord. De minister van VROM stelt daarvoor zonodig extra additionele middelen beschikbaar. Mocht de effectuering van de nieuwe borgingssystematiek – waarbij het profijtbeginsel leidend zal zijn – tot onevenwichtigheden in het toetsingskader leiden, dan zal de minister van VROM de Kamer daarover separaat over informeren. Naar verwachting zullen andere departementen de nieuwe borgingsystematiek per ultimo 2011 implementeren. Een interdepartementale werkgroep werkt aan een kostenneutrale flankerende aanpak.

5 responses so far

5 Reacties to “PERSBERICHT”

 1. wizzelwachterop 02 okt 2010 om 09:32 uur

  Dat is duidelijke taal (toch?)
  Niet voor mij , maar ik heb alleen maar LTS ;-)

 2. Mark Rijkop 02 okt 2010 om 10:06 uur

  Je bent een knap mens wanneer je hier wel wat van kan maken.

 3. JM van Elkop 03 okt 2010 om 00:19 uur

  De ambtenaar die dit bijeen gebroddeld heeft moet onder het nieuwe kabinet voor z’n baan vrezen… ;-)

 4. stephanop 04 okt 2010 om 23:27 uur

  Nu maar hopen dat partijen adequaat implementeren. zodat polarisatie wordt voorkomen.

 5. Mark Rijkop 06 okt 2010 om 15:21 uur

  @JM: Ik hoor dat Vrom gaat fuseren. Mooi excuus om deze schrijver eruit te gooien.
  @Stephan: Gna!

Geef een reactie